pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Pasek Silex (Kwarc)

Minerales

Productos

Pasek Silex (Kwarc)

Pasek Silex (Kwarc)

Sprzedaż dla hutnictwa i jako materiał ogniotrwały

Gatunek:

> 98,5 % SiO2

Alkalia:

< 0,05

Wielkość ziarna:

0/4, 6/16, 10/30 mm

Krzemień (SiO2), którego czarna grudkowata odmiana znana jest jako „pedernal”, to minerał należący do form bezpostaciowych i bezwodnych w ramach grupy  krzemionki (jak kwarc lub chalcedon), wszystkie z podklasy tektokrzemianów.

Ma skrytokrystaliczną strukturę (skupienia kryształów są możliwe do obserwacji tylko pod mikroskopem elektronicznym).