pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Zintegrowana polityka

Minerales

Zintegrowana polityka

Polityka w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pasek, firma skonsolidowana działająca w sektorze produkcji i instalacji materiałów ogniotrwałych, uznaje, że jakość, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy są priorytetami przedsiębiorstwa zorientowanymi na osiągnięcie przywództwa, wzrostu i skuteczności w zakresie jego działalności, w oparciu o następujące zasady:

  • Wykonywanie prac i usług, które w każdej sytuacji odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów, w celu zapewnienia ich lojalności i naszego przywództwa oraz trwałości naszego przedsiębiorstwa.
  • Czuwanie nad poszanowaniem środowiska naturalnego jako ważnego elementu odpowiedniej jakości życia.
  • Czynna ochrona zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz urządzeń jako podstawowa zasada prowadzenia działalności.


Zgodnie z powyższymi zasadami, PASEK ESPAñA, S.A.U. podejmuje następujące zobowiązania:

  1. Przestrzeganie wymogów prawnych, obowiązujących przepisów i oczekiwań klienta dotyczących działalności przedsiębiorstwa, a także wszelkich innych wymogów, do których nasza firma się zobowiąże.
  2. Ustalenie, ocena i eliminacja lub zminimalizowanie zagrożeń, na które są narażeni pracownicy, a także niestawianie nigdy żadnego priorytetu powyżej spraw bezpieczeństwa i zdrowia.
  3. Zapewnienie koniecznych zasobów, ludzkich, technicznych i finansowych, a także przekazanie specyficznej wiedzy, w celu wdrożenia i utrzymania integralnego systemu zarządzania (SIG).
  4. Wspieranie i nadzorowanie polityki w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalonej przez Dyrekcję, która jest głównym organem odpowiedzialnym za tę politykę. Odnośne informacje powinny być przekazywane i publicznie udostępniane na każde żądanie.
  5. Coroczne ustalanie celów i zadań oraz monitorowanie ich za pomocą odpowiednich wskaźników, takich jak narzędzie doskonalenia i samooceny należące do naszego integralnego systemu zarządzania opartego na zarządzaniu procesami.