pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Inne aplikacje

Minerales

Sectores

Inne aplikacje

Inne aplikacje

Piasek odlewniczy

Jest głównym składnikiem piasków na bazie oliwinu, o doskonałych właściwościach fizycznych do wprowadzania w formy

Budowa:

Po uzyskaniu certyfikatu CE, doskonałe właściwości fizyczne Dunita czynią go idealnym produktem do produkcji kruszyw używanych w betonie, mieszankach bitumicznych, falochronach i balastach szynowych. Daje również dobre wyniki w zastosowaniach w ceramice technicznej. Ostatnie osiągnięcia przyniosły obiecujące wyniki, aby poprawić właściwości niektórych tradycyjnych produktów budowlanych pod względem izolacji termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej.Właściwości fizyczne ruchu stanowią doskonały surowiec do procesu produkcji wełny mineralnej.

ŚRODOWISKO. Wychwytywanie CO2:

Sektor strategiczny PASEK ze względu na wysoką zdolność dwutlenku węgla do wychwytywania CO2. Te cechy naturalnego produktu o zdolności regeneracyjnej sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań środowiskowych tak różnych, jak piasek piaskowy, kontrola pH gleby lub uzdatnianie wody.

Zaprawa ogniotrwała

Abrasives

Wełnę mineralną

Złamanie piasku (Fracking)