pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Nawozy

Nawozy

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

WłaściwościWartość
Wytrzymałość na ściskanie1.400 kg/cm²
Wskaźnik ścieralności4,5
Współczynnik Los Angeles15-25
Ciężar gatunkowy2,85 g/cm³
Gęstość pozorna1,70 tm/m³

Dunit jako surowiec do syntezy siarczanu magnezowego

MgO + H2SO4   –>   H2O + MgSO4

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.