pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Ceramiczny

Minerales

Sectores

Ceramiczny

Ceramiczny

Niektóre z obecnie opracowywanych aplikacji zawierają bardzo ciekawe materiały techniczne.

Kontynuujemy badania z obiecującymi wynikami możliwych zastosowań właściwości ogniotrwałych tego minerału, które mogą poprawić właściwości izolacji termicznej i akustycznej, a także ochronę przeciwpożarową tradycyjnych wyrobów budowlanych.

Konstrukcja ceramiczna

W tej dziedzinie głównym zastosowaniem Dunita jest jego fizyczne właściwości jako skały do ​​produkcji kruszyw do budowy, od falochronów do 3000 kg do balastu kolejowego. Niektóre z obecnie opracowywanych aplikacji zawierają bardzo ciekawe materiały techniczne.

Kontynuujemy badania z obiecującymi wynikami możliwych zastosowań właściwości ogniotrwałych tego minerału, które mogą poprawić właściwości izolacji termicznej i akustycznej, a także ochronę przeciwpożarową tradycyjnych wyrobów budowlanych.