pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Wielki piec

Wielki piec

Krzemiany magnezu są stosowane zazwyczaj jako dodatki w wielkim piecu, nie tylko w celu zrównoważenia zawartości w MgO, ale także aby umożliwić wyeliminowanie potasu razem z żużlem, unikając w ten sposób tworzenia się łat przyklejonych do szybu pieca. Spośród wszystkich dostępnych minerałów, tylko dunit i oliwin mogą być skutecznie stosowane do tych celów. Dunit okazuje się bardziej skuteczny od oliwinu z następujących powodów: 

  • Jego temperatury mięknienia i topnienia są niższe.
  • Fakt posiadania wody koordynacyjnej powoduje wzrost jego porowatości wraz z temperaturą, co sprzyja jego zdolności do reagowania.
  • Fazy, które powstają po jego podgrzaniu (klinoenstatyt, bronzyt i kwarc) tworzą, wraz z parami potasu pochodzącymi z procesu wielkopiecowego, związki bardziej trwałe i topliwe niż forsteryt z oliwinu.