pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Materiał ogniotrwały

Minerales

Sectores

Siderurgia

Materiał ogniotrwały

Materiał ogniotrwały

Dunit jest stosowany jako składnik mniejszościowy podstawowych materiałów ogniotrwałych używanych do kontaktu ze stopioną stalą

Zastosowania dunitu jako surowca w sektorze materiałów ogniotrwałych:

  • Zasadowe mieszanki ogniotrwałe 
  • Kadzie
  • Inne produkty ogniotrwałe

Wielkość ziarna:

  • AFA50
  • AFA100

Dunit jest surowcem niskokosztowym

  • Wykorzystanie kalcynowanego dunitu jako materiału ogniotrwałego nie jest nowością na rynku. Od czasu uruchomienia naszej kopalni, Pasek oraz inni dostawcy materiałów ogniotrwałych z powodzeniem opracowali mieszanki zasadowe do rynien, zawierające od 20 do 30% kalcynowanego dunitu. Posiadamy także inne, bardziej zaawansowane produkty, z wyższą zawartością procentową kalcynowanego dunitu, które aktualnie są przedmiotem pomyślnych prób. 
  • Pasek sprzedaje rocznie około 5.000 ton kalcynowanego dunitu do mieszanek stosowanych do budowy rynien. Ta znacząca wielkość sprzedaży dowodzi, że pod warunkiem prawidłowego opracowania składu, dunit jest efektywnym surowcem do zastosowania jako materiał ogniotrwały.
  • I wreszcie równie ważne jest to, że zastosowanie kalcynowanego dunitu w mieszankach zasadowych do wykładania rynien pociąga za sobą znaczące oszczędności, co sprawia, że jest bardzo atrakcyjny w obecnej sytuacji na rynku oraz stanowi dobre rozwiązanie pozwalające na  zrównoważenie ceny pozostałych surowców wchodzących w skład mieszanki.
  • Nasz dunit jest surowcem wydobywanym i przetwarzanym na terenie Unii Europejskiej. Stanowi to gwarancję stabilności podaży i jakości produktu. Ponadto, zapewniamy całkowicie zintegrowany łańcuch dostaw, od kopalni do magazynów firmy Pasek, dzięki czemu terminy dostaw są dotrzymywane, a nasza firma ma opinię elastycznego i rzetelnego partnera. 

Calcidun % (1400 ºC/5h):