pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej nr 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy:

  1. Osobą odpowiedzialną za niniejszą stronę internetową jest jej właściciel, firma Pasek.
  2. Jeśli jakaś osoba wchodzi na niniejszą stronę internetową, serwer uzyskuje ogólne informacje dla celów statystycznych, takie jak adres IP, data i godzina, pobrane pliki i wersja przeglądarki.
  3. Jeśli klient dobrowolnie wypełni jeden z formularzy zamieszczonych na stronie, dane te będą przechowywane w bazie danych zarejestrowanych w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych jako własność firmy Pasek.
  4. Jeśli użytkownik wyraźnie się temu nie sprzeciwi, dostarczone dane mogą być wykorzystane do wysłania informacji na temat firmy Pasek. Użytkownik może też otrzymać połączenia telefoniczne z informacją na temat usług tej firmy.
  5. Pasek podjął działania mające na celu zachowanie poufności wszystkich danych udostępnianych przez jego klientów, tym niemniej należy przyjąć, że nie istnieją środki zapewniające całkowite zabezpieczenie i nie możemy zagwarantować, że osoby trzecie nie uzyskają tych danych w sposób nieuczciwy i nielegalny, wbrew podjętym przez nas działaniom zgodnym z obowiązującym prawem.
  6. Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie zainteresowane osoby mają prawo dostępu, prostowania i anulowania swoich danych, jak również mają prawo wyrazić swoje życzenie NIE otrzymywania jakichkolwiek informacji. Odbiorcy mogą zażądać skorzystania z wyżej wymienionych praw, wysyłając list, fax lub e-mail na adres: pasek@pasek.es, Dr. Carreño, 1 – Bajo, 33405 Salinas – ASTURIAS