pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Łoże fluidalne

Minerales

Sectores

Łoże fluidalne

Stal

Pasek analizuje użycie dunitu jako ziaren do złoża fluidalnego.

 • Skała ultramaficzna, z ortopiroksenem, klinopiroksenem i oliwinem jako głównymi składnikami, w różnych proporcjach.
 • Amfibolizacja z paragenezą i przeobrażeniami hydrotermalnymi, w połączeniu z serpentynizacją i częściowym przeobrażeniem w talk.
 • Wielkość średnia/duża, równoziarnisty, częsta tekstura sieciowa w mineralizacji pierwotnej i późniejszy postęp paragenezy.
 • Skrajnie homogeniczny skład chemiczny.
 • Produkt przyjazny środowisku. Brak siarki i chlorowców.
 • Klasyfikacja fluidyzacji wg Geldarta:  A dla AFA100 i B dla AFA50
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, zarówno na gorąco, jak i na zimno, dzięki czemu nie wytwarza się miał w wyniku tarcia.
 • Zawartość K < 0,1 %. Niska skłonność do aglomeracji.
 • Temperatura topienia = 1450 °C
 • Granulacja dostosowana do wymogów klienta.
 • Zdolność absorbcji SO2, zmniejszone zużycie wapna
 • Dobra kulistość ( 0,5 według analizy ISO 13503-2)
 • Porowatość 20 % od temperatury 800 °C

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

WłaściwośćWartość
Wytrzymałość na ściskanie1.400 kg/cm²
Wskaźnik ścieralności4,5
Współczynnik Los Angeles15-25
Ciężar gatunkowy2,85 g/cm³
Gęstość pozorna1,70 tm/m³