PTC (Ośrodek techniczny)

Minerales

PTC (Ośrodek techniczny)

PTC (Ośrodek techniczny)

„Pasek Technical Center”: Myślenie & Wynalazczość

Aula PASEK…. „kształcenie jako metoda”

 • Szkolenia wewnętrzne na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa
 • Ośrodek B+R+i: filar, na którym TWORZY SIĘ  PASEK

Ośrodek nieustannych innowacji w zakresie:

 • Przemysłu materiałów ogniotrwałych
  • Produktów ogniotrwałych
  • Usług związanych z materiałami ogniotrwałymi i inżynierią procesową
 • Górnictwa
  • Zastosowania minerałów
  • Nowego rozwoju minerałów

Zespół zorientowany na rozwój i innowacje:

 • Ponad ośmiu pracowników technicznych:
  Współpraca z ponad dziesięcioma ośrodkami rozwojowymi i uczelniami
  • Inżynierowie, chemicy, geologowie, itp.

Ośrodek SZKOLEŃ i kuźnia TALENTÓW Paska

 • Trzech inżynierów i dwóch chemików wyszkolonych i zatrudnionych.
 • Od chwili założenia PTC w 2009 roku pracowało tam ponad 20 osób

Projekt jako podstawa pracy:

 • 14 projektów zakończonych lub w trakcie realizacji:
  • SLAGDUN, DUNCON, REFRAMOR, ACELEAN, BFLEAN, ….