pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Sektor energii

Refractarios

Sectores

Sektor energii

Sektor energii

Nasze usługi obejmują:

 • Dostawa i instalacja materiału ogniotrwałego.
 • Cięcie elementów za pomocą nici diamentowych.
 • Odbudowa popielników.
  • Zakładanie i spawanie kotwi
  • Montaż wodociągów w popielnikach mokrych
  • Naprawa płyt i konstrukcji metalowych 
 • Rekonstrukcja zasobników.
 • Suszenie zasobnika popielników.
 • Palniki na pył węglowy i dysze OFA
  • Zakładanie i spawanie podpórek rdzeniowych oraz kotwi
  • Stemplowanie ekranów wodnych
 • Naprawy w kruszarkach i przewodach do odsiarczania.
  • Zakładanie i spawanie kotwi
  • Naprawa płyt i konstrukcji metalowych
 • Elementy kształtowane.
 • Wykładzina w miejscach narażonych na trawienie kwaśne
 • Inne usługi:
  • Konstrukcja elementów we własnym zakładzie, włącznie z elementami metalowymi i ogniotrwałymi

Najważniejsze produkty ogniotrwałe:

 • Torkrety do kotłów
 • Specjalne do strefy uderzenia
 • Torkrety do popielników
 • Różne do palników i innych urządzeń
 • Torkrety do przewodów

PASEK 45 G (SUPRA 250 T)

Torkret na bazie szamotu


Główne zastosowania:

Torkretowanie przewodów powietrznych i zabezpieczenia ogólne.

Konserwacja poprzez torkretowanie korpusów osłon rynien spustowych odlewania ciągłego.

Stożki żużlowe.

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1450 °C

Gatunek:

42% Al2O3

44% SiO2

PASEK 45 M (SUPRA 50 PL BK 0/1mm)

Surowiec bazowy: szamot

Główne zastosowania:

Naprawy i spoinowanie

Metoda stosowania:

Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1350 °C

Gatunek:

41% Al2O3

46% SiO2

PASEK 65 AND G (HYDROCERAM 65 GUN C)

Torkret o wysokiej zawartości tlenku glinu na bazie andaluzytu i boksytu

Główne zastosowania:

Konserwacja poprzez torkretowanie urządzeń RH, nasadek iniekcyjnych, stożków CAS, kadzi surówkowych

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1550 °C

Gatunek:

68% Al2O3

PASEK 85 S (PK 85 BP)

Beton pompowany o wysokiej zawartości tlenku glinu na bazie boksytu i korundu

Główne zastosowanie:

Kocioł; Popielnik; Przewód gazowy

Metoda stosowania:

Shotcrete

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

90% Al2O3

PASEK 88 R (AL R 88)

Masa ubijana


Główne zastosowania:

Naprawa obsady wypustek kadzi pośrednich przez ubijanie

Kocioł

Metoda stosowania:

Ubijanie

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

Gatunek:

84% Al2O3

PASEK 15 G (PRIMA)

Główne zastosowania:

Przewody powietrzne

Metoda stosowania:

Torkretowanie 

PASEK 65 G (GBD140 CT)

Materiał stosowany przede wszystkim w ciepłowniach

Główne zastosowania:

Torkretowanie pieców do aluminium

Ciepłownie

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą suchą

Surowiec bazowy:

Szamot

PASEK 85 G (SUPRA 85)

Torkret o wysokiej zawartości tlenku glinu na bazie boksytu i korundu

Główne zastosowania:

Konserwacja poprzez torkretowanie linii żużlowych kadzi stalowniczych, urządzeń RH, urządzeń odgazowujących, stref spadków piecowych, osłon rynien spustowych z odlewania, pieców obrotowych, pieców do spopielania, pieców i komór cementowni, elementów prefabrykowanych

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne, natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

89% Al2O3