pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Sektor stali

Pasek España

Sectores

Sektor stali

Sektor stali

Ponad 40 lat usług dla klientów

Pasek oferuje swoje usługi w oparciu o głęboką znajomość materiałów ogniotrwałych i naszą stałą obecność w obiektach naszych klientów przez 40 lat działalności.  W sumie naszym zadaniem jest sprawić, aby Państwa instalacje były zawsze gotowe do produkcji. 

Pełna konserwacja materiałów ogniotrwałych może obejmować zarządzanie różnymi odpowiednimi materiałami oraz ich zakup, kontrolę i rozbiórkę materiałów zużytych, a także odbudowę warstw roboczych i zabezpieczających. 

I wreszcie kontrola nagrzewania i oddanie do eksploatacji wszystkich elementów. 

HYDROCERAM 50 F

Beton tiksotropowy na bazie szamotu o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Główne zastosowanie:

Wykładzina osłon rynien wielkopiecowych.

Naprawa kominów.

Metoda stosowania:

Wylewanie/wibrowanie i/lub transportowanie pneumatyczne.

PASEK 15 DN G (PRIMA DN)

Torkret o umiarkowanej wydajności.

Główne zastosowanie:

Torkretowanie powierzchni poddawanych wysokim temperaturom w celu ich zabezpieczenia.

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne.

Najwyższa temperatura robocza:

1100 °C

Gatunek:

16,5% Al2O3

25,7% MgO

PASEK 35 M (MORTERO 30 S)

Sucha zaprawa o wiązaniu chemicznym na bazie rozdrobnionego szamotu

Główne zastosowanie:

Wypełnianie spoin między wykładzinami roboczymi i zabezpieczanie kadzi stalowniczych

Metoda stosowania:

Odlewanie / Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1500 °C

Gatunek:

36% Al2O3 | 57% SiO2

PASEK 45 G (SUPRA 250 T)

Torkret na bazie szamotu.

Główne zastosowania:

Konserwacja poprzez torkretowanie korpusów osłon rynien spustowych odlewania ciągłego.

Stożki żużlowe.

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1450 °C

Gatunek:

42% Al2O3

44% SiO2

PASEK 45 M (SUPRA 50 PL BK 0/1mm)

Surowiec bazowy: szamot

Główne zastosowania:

Naprawy i spoinowanie

Metoda stosowania:

Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1350 °C

Gatunek:

41% Al2O3

46 % SiO2

PASEK 45 P (SUPRA 250 T 0/2)

Główne zastosowania:

Torkretowanie drzwi zespołów pieców, kadzi

Metoda stosowania:

Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1450 °C

Gatunek:

42% Al2O3

44% SiO2

PASEK 55 C (HYDROCERAM 55 FT)

Beton tiksotropowy wibroodlewany 

Główne zastosowania:

Przykrywy osłon rynien

Pokrywa kadzi stalowniczych

Popielniki

Metoda stosowania:

Wibrowanie

Najwyższa temperatura robocza:

1550 °C

Gatunek:

56% Al2O3

PASEK 65 AND C (PK 65 BCF)

Główne zastosowanie:

Wykładzina stała rynien odlewania ciągłego. Duża wytrzymałość na wstrząs cieplny

Metoda stosowania:

Wylewanie/wibrowanie i/lub transportowanie pneumatyczne

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

Gatunek:

70% Al2O3

PASEK 65 AND G (HYDROCERAM 65 GUN C)

Torkret o wysokiej zawartości tlenku glinu, na bazie andaluzytu i boksytu 

Główne zastosowania:

Konserwacja poprzez torkretowanie urządzeń RH, nasadek iniekcyjnych, stożków CAS, kadzi surówkowych

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1550 °C

Gatunek:

68% Al2O3

PASEK 70 MGC P (SUPRA MGC 1505)

Torkret/beton natryskowy na bazie magnezytu i grafitu

Główne zastosowania:

Konserwacja linii żużlu i trawers kadzi stalowniczych.

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą suchą/natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1800 °C

Gatunek:

70% MgO

PASEK 80 C (HYDROCERAM 80 FN)

Beton wibroodlewany

Główne zastosowania:

Wykładzina robocza i ściany w piecach z trzonem kroczącym. Dźwignie i rynny wielkiego pieca. Żerdzie do obróbki TN. Urządzenia R.H. Zabezpieczenie kadzi stalowniczych. Ogólnie, zastosowanie tam, gdzie konieczna jest bardzo wysoka ogniotrwałość i duża wytrzymałość mechaniczna. Rdzeń sklepienia EAF

Metoda stosowania:

Wylewanie

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

Gatunek:

84% Al2O3

PASEK 80 G (BETON V.T.)

Torkret o wysokiej zawartości tlenku glinu, na bazie boksytu

Główne zastosowanie:

Konserwacja kadzi torpedo poprzez torkretowanie

Metoda instalacji:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

80% Al2O3

PASEK 80 HR C (HYDROCERAM 80 HR)

Beton o wysokiej wytrzymałości

Główne zastosowania:

Specjalne zastosowanie w miejscach wymagających użycia betonu o dużej wytrzymałości na ściskanie: piece walcownicze, lotniska, itp.

Metoda stosowania:

Wibrowanie

Wytrzymałość na kompresję na zimno:

110 °C : 1020 Kg/cm2

1000 °C: 1950 Kg/cm2

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

PASEK 85 G (SUPRA 85)

Torkret o wysokiej zawartości tlenku glinu, na bazie boksytu i korundu


Główne zastosowania:

Konserwacja poprzez torkretowanie linii żużla kadzi stalowniczych, urządzeń RH, urządzeń odgazowujących, strefy spadków pieca, osłon rynien spustowych z odlewania, pieców obrotowych, pieców do spopielania, pieców i komór cementowni, elementów prefabrykowanych

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne, natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

89% Al2O3

PASEK 85 P (H 85 Plástica)

Beton plastyczny o wysokiej zawartości tlenku glinu na bazie boksytu i korundu

Główne zastosowanie:

Ochrona linii przejścia i trawersy kadzi stalowniczych. Doskonała wytrzymałość na stal i żużel. Wypełnianie porowatej obsady czopów, pół-trzonu dennic kadzi, itp. Stosowany za pomocą odlewania i kielni. Naprawa odbitej wykładziny w kadziach i zbiornikach pośrednich. W razie potrzeby można użyć do torkretowania.

Metoda stosowania:

Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

93% Al2O3

PASEK 85 S (PK 85 BP)

Beton pompowany o wysokiej zawartości tlenku glinu na bazie boksytu i korundu

Główne zastosowanie:

Torkretowanie kadzi torpedo.

Metoda stosowania:

Shotcrete

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

90% Al2O3

PASEK 88 R (AL R 88)

Masa ubijana

Główne zastosowanie:

Naprawa obsady wypustek kadzi pośrednich przez ubijanie

Metoda stosowania:

Ubijanie

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

Gatunek:

84% Al2O3

PASEK 90 03 F (PK ATN 9005)

Beton tiksotropowy


Główne zastosowania:

Naprawa dennic kadzi

Metoda stosowania:

Odlewanie

Najwyższa temperatura robocza:

1750 °C

Gatunek:

91% Al2O3

PASEK 90 06 F (PK ATN 9008)

Self-Flowing

Główne zastosowanie:

Wzmocnienie dna strefy uderzeniowej w dennicy kadzi stalowniczych

Metoda stosowania:

Wylewanie

Najwyższa temperatura robocza:

1750 °C

Gatunek:

90% Al2O3

PASEK 90 F (PK ATN 8D)

Beton samopoziomujący niskocementowy na bazie spinelu i tabularnego tlenku glinu o wysokiej wytrzymałości na wtrącenie żużlowe


Główne zastosowanie:

Wykładziny robocze  ścian i dennic kadzi do obróbki stali

Metoda stosowania:

Wylewanie

Najwyższa temperatura robocza:

1750 °C

Gatunek:

93% Al2O3

PASEK 95 C (HYDROCERAM 95)

Beton tiksotropowy niskocementowy na bazie tabularnego tlenku glinu.


Główne zastosowanie:

Wykładzina zewnętrzna urządzeń RH, zabezpieczenie kadzi, rdzeń sklepienia EAF

Metoda stosowania:

Wylewanie/wibrowanie i/lub transportowanie pneumatyczne. Odlewanie w formie.

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

95% Al2O3

PASEK ABRA G (FALAG 186)

Główne zastosowania:

Ochrona przed ścieraniem

Zastosowanie w zbiornikach spieku

Element przyłączeniowy konwertora podczas rekonstrukcji

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą suchą

Natryskiwanie

Najwyższa temperatura robocza:

1200 °C

PASEK ABRA P

Beton przeciwzużyciowy


Główne zastosowanie:

Miejsca podlegające skrajnemu ścieraniu z powodu oddziaływania zawieszonych cząstek stałych podczas transportowania pneumatycznego, transportu mułu lub oddziaływania innych materiałów stałych

Metoda stosowania:

Nakładanie ręczne przy pomocy kielni/Możliwość wykonania elementów wstępnie formowanych do bezpośredniej instalacji

Najwyższa temperatura robocza:

1200 °C

Gatunek:

42% Al2O3

35% CaO

12% Fe2O3

PASEK INSU 45 G (BIP 250 M)

Beton izolacyjny na bazie szamotu lekkiego

Główne zastosowanie:

Zapora izolacyjna w wykładzinach rynien odlewania ciągłego

Metoda stosowania:

Odlewanie/torkret suchy

Najwyższa temperatura robocza:

1250 °C

Gatunek:

40% Al2O3

PASEK PISE (ZAWIERAJĄCY KRZEM I TLENEK GLINU)

Masa krzemowa natryskowa o wiązaniu ceramicznym

Główne zastosowanie:

Wykładziny robocze kadzi surówkowych i stożków żużlowych

Metoda stosowania:

Torkretowanie konwencjonalne

Najwyższa temperatura robocza:

1525 °C

Gatunek:

89% SiO2

PASEK PISE SG (PISE SG)

Główne zastosowania:

Torkretowanie stożków żużlowych

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą suchą

Najwyższa temperatura robocza:

1525 °C

Gatunek:

90% SiO2

PASEK THERMO 70 F (TERMOCAST 70 E)

Masa sucha termo-poziomująca na bazie tabularycznego tlenku glinu i spinelu.


Główne zastosowanie:

Naprawa na gorąco odbitej wykładziny i bloków porowatej obsady czopu w kadziach stalowniczych.

Metoda stosowania:

Odlewanie na sucho

Najwyższa temperatura robocza:

1700 °C

Gatunek:

76% Al2O3

PASEK THERMO 80 F (TERMOCAST 80)

Termo-poziomujący

Główne zastosowania:

Naprawa na gorąco porowatej obsady

Metoda stosowania:

Odlewanie na sucho

Najwyższa temperatura robocza:

1650 °C

Gatunek:

79% Al2O3

PASELITE 60

Zasadowa masa natryskowa wytworzona z wysokowydajnego magnezytu i dunitu

Główne zastosowanie:

Wykładziny robocze rynien odlewania ciągłego

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą mokrą

Gatunek:

62% MgO

PASELITE 75 (PASELITE 75W)

Masa zasadowa do torkretowania, z magnezytem

Główne zastosowanie:

Wykładzina robocza rynien odlewania ciągłego

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą mokrą

Najwyższa temperatura robocza:

1750 °C

Gatunek:

82% MgO

PASKMAG 85

Wykładziny robocze kadzi pośrednich (magnezja). Stosowanie metodą wylewania na sucho, z po


Główne zastosowania:

Wykładzina robocza kadzi pośrednich

Metoda stosowania:

Odlewanie

Gatunek:

80% MgO

PISE

Zasadowa masa natryskowa wytworzona z wysokowydajnego magnezytu i dunitu

Główne zastosowanie:

Wykładziny robocze rynien odlewania ciągłego

Metoda stosowania:

Torkretowanie metodą mokrą

Najwyższa temperatura robocza:

1750 °C

Gatunek:

70% MgO