pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Produkty

Refractarios

Produkty

Spersonalizowane produkty i usługi

W firmie Pasek produkty i usługi są spersonalizowane i zawsze oferujemy doradztwo specjalistyczne, aby pomóc w poprawianiu skuteczności i wydajności i sprawności procesów.

Innowacje są jednym z naszych głównych wyzwań, a naszym podstawowym celem jest pełna satysfakcja naszych klientów oraz entuzjazm we wszystkich dziedzinach naszych działań operacyjnych. 

Naszym pragnieniem było zawsze dostosowanie się do nieustannego postępu technologicznego.

Dysponujemy dużymi zapasami materiałów wymiennych, koniecznych do wykonania pilnych napraw, a także posiadamy bogaty zestaw urządzeń do wykrywania awarii na miejscu. Ponadto oddajemy do dyspozycji klientów wyspecjalizowany personel, własny warsztat i kompletne biuro techniczne, aby móc zaoferować jak najlepsze usługi.


Dzięki naszemu systemowi zarządzania zintegrowanego dysponujemy systemem posiadającym najbardziej zaawansowane certyfikaty z podpisami największych autorytetów, otrzymaliśmy też rozmaite i ważne nagrody przyznawane przez instytucje o międzynarodowym prestiżu, zarówno w zakresie jakości i środowiska naturalnego jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiadamy bogate doświadczenia zarówno w naturalnym dla nas środowisku krajowym, jak i na rynku międzynarodowym. 

Sektor stali

+ info

Sektor aluminium

+ info

Sektor energii

+ info

Przemysł cementowy

+ info

Przemysł szklarski

+ info

Inne gałęzie przemysłu

+ info