pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Historia przedsiębiorstwa

Refractarios

Empresa

Historia przedsiębiorstwa

Historia przedsiębiorstwa

   Pan William Pasek założył firmę Pasek España w 1971 roku.

    Pasek España była i jest firmą zajmującą się między innymi wytwarzaniem  materiałów ogniotrwałych.

     Jej założyciel nabył nieruchomość gruntową rok wcześniej. Znajdowała się na niej dachówczarnia, w której wytwarzano głównie dachówki sposobem rzemieślniczym. Z czasem, w miarę wprowadzania maszyn, zaczęto także produkcję cegieł.

     Obecne laboratorium, dzisiaj jedno z najlepszych w swojej dziedzinie, było dużym barakiem, w którym mieszkała część zatrudnionych w cegielni robotników, niektórzy z nich razem z rodzinami, natomiast teren, na którym obecnie znajduje się „Jezioro” było bajorem, z którego pracownicy za pomocą kociołków wydobywali glinę i przewozili ją do fabryki, aby wytwarzać dachówki i cegły. W rzeczywistości jezioro istnieje dzięki nim, ponieważ podczas wykopywania tak dużych ilości gliny natknęli się na ciek wodny, który z czasem zalał cały teren i w rezultacie nie można już było wydobywać gliny w tej okolicy. Od tamtej pory fabryka nie miała problemów z dostawą wody, koniecznej do wyrabiania gliny. Najpierw wybudowano mały kanał z desek, zmieniając jego poziomy za pomocą słupków, aby skierować strumień wody z jeziora do mieszarki gliny w fabryce, gdzie wykopano studnię. Studnia ta, chociaż nieużywana, nadal istnieje.

     Okolica, w której znajdują się grunty firmy Pasek España jest znana jako Dachówczarnia w Llodares. Mieszkańcy okolicznych gospodarstw, korzystając z doskonałych właściwości miejscowej gliny, produkowali dachówki w swoich własnych piecach opalanych drewnem. Nazywano je „garncarniami” lub „dachówczarniami”, w zależności o tego, czy wytwarzano w nich garnki czy dachówki.

     Pasek España rozpoczął swoją działalność wykorzystując dawne drewniane baraki, w których suszono i magazynowano cegły oraz dachówki. Na początku worki i ciężarówki z materiałem ogniotrwałym były w całości obsługiwane ręcznie. Załoga fabryki, włącznie z jej założycielem (który w razie potrzeby także przystępował do pracy), przenosiła się z jednego regionu do drugiego, w zależności od miejsca zamówienia robót. Z biegiem lat cały obiekt zmienił się i powiększył, chociaż dzięki założycielowi i jego zasadzie poszanowania przyrody, wyznawanej także przez jego następców przy pomocy tych samych metod, środowisko naturalne nigdy nie odczuło żadnych negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa. To właśnie poszanowanie środowiska jest widoczne w całej okolicy. Pan Pasek sprowadził swoją rodzinę z Belgii i przez dłuższy czas mieszkał z nią w Salinas oraz w domu, który kazał zbudować nas brzegiem Jeziora. Pan Pasek spędzał większość czasu w fabryce, realizując  nowe projekty i przedsięwzięcia i wynajdując nowe maszyny. Zamawiał posiłki w barze, który do tej pory istnieje obok fabryki i spożywał je razem z pracownikami. W latach 70-tych, aż do połowy lat 80-tych, zatrudnienie w fabryce wzrosło do ponad 70 osób, ponieważ przedsiębiorstwo znajdowało się w fazie szczytowego wzrostu i rozbudowy.

     Pan Pasek był wielkim wynalazcą, czego dowodzi wprowadzenie aż 35 maszyn własnej konstrukcji. Maszyny te wykonywano w jednej z odlewni na podstawie form i szablonów zaprojektowanych przez pana Paska. Grunty przedsiębiorstwa były do niedawna wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców do celów rolniczych i hodowlanych, co świadczy o korzyściach płynących z ponad 45-letniej działalności Pasek España zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności.

     Obecnie Pasek jest nadal jedną z najważniejszych na świecie firm w swoim sektorze, a po wielu latach obecności w hutnictwie regionalnym, duża część jego załogi jest kierowana do pracy w dużych przedsiębiorstwach, jak na przykład ARCELOR MITTAL.

     Okazywane poszanowanie dla środowiska przyniosło firmie Pasek uznanie w postaci wszystkich międzynarodowych certyfikatów jakości i certyfikatów w zakresie środowiska. Istotne znaczenie ma fakt, że pomimo warunków lokalnych niesprzyjających zbudowaniu przedsiębiorstwa o takiej charakterystyce, dokonano całkowitej adaptacji i wykorzystano istniejącą na miejscu łączność i infrastrukturę, aby stworzyć wielką firmę w fazie nieustannej ekspansji.