pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Przemysł cementowy

Refractarios

Sectores

Przemysł cementowy

Przemysł cementowy

BEZPIECZEŃSTWO

W firmie Pasek zdrowie i dobrobyt pracowników jest absolutnym priorytetem. W naszym środowisku pracy istnieje wysoki poziom ryzyka wypadku oraz ryzyka związanego z warunkami ergonomicznymi. Kontrola tego ryzyka jest koniecznością i w tej dziedzinie liczą się wyłącznie zobowiązania, dlatego nie żałujemy środków na doskonalenie warunków bezpieczeństwa. Szczycimy się tym, że owocem podejmowanych od dawna wysiłków stało się uznanie zewnętrzne w postaci przyznanego certyfikatu OHSAS 18001. Jest to praca , w której odnotowujemy stały postęp i ciągłe usprawnienia, co pozwala zbliżyć się do naszego celu, jakim jest osiągnięcie doskonałości w zakresie bezpieczeństwa – aby PASEK stał się synonimem bezpiecznej pracy.

– Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: w firmie Pasek jest normą, aby jeden specjalista BHP na każdej zmianie robił obchód w celu kontroli przestrzegania planów szczególnych w zakresie bezpieczeństwa, a także w celu analizy i doskonalenia efektywności wykonania zadań, aby później móc wprowadzić ewentualne usprawnienia  na podstawie problemów wykrytych w pracach podobnego rodzaju. Główne zadania naszych specjalistów BHP na miejscu pracy to między innymi: 

 1. Opracowanie właściwych procedur
 2. Analiza prewencyjna robót
 3. Prowadzenie obowiązkowych pogadanek na początku każdej zmiany
 4. Przeprowadzanie kontroli robót
 5. Raport dzienny

INŻYNIERIA: 

 • Pasek ma do dyspozycji w swoim PTC (Pasek Technical Centre) duży zespół inżynierów, których zadaniem jest obliczanie i projektowanie wykładzin ogniotrwałych. Do tego celu wykorzystujemy najnowsze technologie dostępne na rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego.

     Nasze usługi obejmują:

 1. Projektowanie wykładzin
 2. Obliczenia cieplne
 3. Krzywe suszenia
 4. Raporty robocze
 5. Plany w 2D i 3D

ROZBIÓRKA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH:

Aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i jakością, Pasek dysponuje maszynami wyburzeniowymi BROKK sterowanymi bezprzewodowo oraz zatrudnia operatorów maszyn doświadczonych w przeprowadzaniu rozbiórek w cementowniach. 

     Maszyny: Brokk 90; Brokk 180 i  Brokk 330

     Podstawowe zalety systemu:

 1. Wyburzanie za pomocą naszych zdalnie sterowanych maszyn to NAJBEZPIECZNIEJSZY I NAJSZYBSZY system rozbiórki wykładzin ogniotrwałych wewnątrz pieców obrotowych, dzięki któremu nie dochodzi do żadnych incydentów/wypadków na skutek uderzenia operatorów spadającym gruzem lub cegłami. 
 2. Dzięki niewielkim rozmiarom tych maszyn, ich stosowanie jest zalecane także w ochładzalnikach i wymienniku.
 3. Ponieważ są to maszyny zaprojektowane do wyburzeń, ich moc nie jest porównywalna z mocą standardowej koparki podsiębiernej. Maszyny wyburzeniowe mają moc co najmniej pięć razy większą.
 4. Pasek dysponuje personelem o wysokich kwalifikacjach i z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi tego rodzaju maszyn w cementowniach. 
 5. ŁATWY DOSTĘP. Pasek zarządza całą logistyką i instalacją maszyn wyburzeniowych wewnątrz pieca, wymiennika lub ochładzalnika.
 6. Pełne gwarancje i wiarygodność.
 7. Maksymalna skuteczność.
 8. Wielkie i zróżnicowane korzyści przy zastosowaniu w piecach cementowych i wapiennikach.

     Dysponujemy maszynami BOBCAT z zakrzywioną szuflą dostosowaną do kształtu pieców obrotowy.

     Ponadto oferujemy możliwość wykonywania wyburzeń przy użyciu maszyn konwencjonalnych.

MONTAŻ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH:

Dysponujemy dużym zespołem specjalistów doświadczonych w montażu materiałów ogniotrwałych w fabrykach cementu.

     Nasze usługi obejmują:

 1. Montaż cegieł w piecach obrotowych, ochładzalniku, wymienniku, satelitach, rurach dystrybutora, etc.
 2. Różne metody montażu: pneumatyczna maszyna do montażu cegieł i ceglarka z oznakami.
 3. Instalacja i demontaż ceglarki.
 4. Montaż betonu we wszystkich urządzeniach fabryki (wibroodlewany, samorozlewny, torkret, shotcrete).
 5. Dysponujemy wszystkimi maszynami koniecznymi do wykonania robót, włącznie z pompami do tłoczenia betonu, torkretnicami i maszynami do shotcrete.

MONTAŻ MECHANICZNY:

W swoim dążeniu do oferowania usług ZINTEGROWANYCH, Pasek oddaje do dyspozycji swoich klientów własny zespół mechaników, aby mogli wykonać wszystkie prace związane z montażem materiałów ogniotrwałych. 

     Wyżej wymienione usługi obejmują:

 1. Dostawę i spawanie kotwi.
 2. Różne naprawy miejsc uszkodzonyc, do wyłożenia w późniejszym terminie.
 3. Produkcję form metalowych.