pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Przemysł szklarski

Refractarios

Sectores

Przemysł szklarski

Przemysł szklarski

Pasek zobowiązuje się oferować usługę „pod klucz”, która obejmuje:

BEZPIECZEŃSTWO:

W firmie Pasek zdrowie i dobrobyt pracowników jest absolutnym priorytetem. W naszym środowisku pracy istnieje wysoki poziom ryzyka wypadku oraz ryzyka związanego z warunkami ergonomicznymi. Kontrola tego ryzyka jest koniecznością i w tej dziedzinie liczą się wyłącznie zobowiązania, dlatego nie żałujemy środków na doskonalenie warunków bezpieczeństwa. Szczycimy się tym, że owocem podejmowanych od dawna wysiłków stało się uznanie zewnętrzne w postaci przyznanego certyfikatu OHSAS 18001. Jest to praca , w której odnotowujemy stały postęp i ciągłe usprawnienia, co pozwala zbliżyć się do naszego celu, jakim jest osiągnięcie doskonałości w zakresie bezpieczeństwa – aby PASEK stał się synonimem bezpiecznej pracy.

– Zarządzanie bezpieczeństwem pracy: w firmie Pasek jest normą, aby jeden specjalista BHP na każdej zmianie robił obchód w celu kontroli przestrzegania planów szczególnych w zakresie bezpieczeństwa, a także w celu analizy i doskonalenia efektywności wykonania zadań, aby później móc wprowadzić ewentualne usprawnienia  na podstawie problemów wykrytych w pracach podobnego rodzaju. Główne zadania naszych specjalistów BHP na miejscu pracy to między innymi: 

 1. Opracowanie właściwych procedur
 2. Analiza prewencyjna robót
 3. Prowadzenie obowiązkowych pogadanek na początku każdej zmiany
 4. Przeprowadzanie kontroli robót
 5. Raport dzienny

 INŻYNIERIA:

 • Pasek ma do dyspozycji w swoim PTC (Pasek Technical Centre) duży zespół inżynierów, których zadaniem jest obliczanie i projektowanie wykładzin ogniotrwałych. Do tego celu wykorzystujemy najnowsze technologie dostępne na rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego. 

     Nasze usługi obejmują:

 1. Projektowanie wykładzin
 2. Obliczenia cieplne
 3. Krzywe suszenia
 4. Raporty robocze
 5. Plany w 2D i 3D

ROZBIÓRKA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i jakością, Pasek dysponuje maszynami wyburzeniowymi BROKK sterowanymi bezprzewodowo oraz zatrudnia operatorów maszyn doświadczonych w przeprowadzaniu rozbiórek w cementowniach. 

     Maszyny: Brokk 90; Brokk 180 i  Brokk 330

Podstawowe zalety systemu:

 1. Wyburzanie za pomocą naszych zdalnie sterowanych maszyn to NAJBEZPIECZNIEJSZY I NAJSZYBSZY system rozbiórki wykładzin ogniotrwałych wewnątrz pieców, dzięki któremu nie dochodzi do żadnych incydentów/wypadków na skutek uderzenia operatorów spadającym gruzem lub cegłami. 
 2. Niewielkie rozmiary maszyn.
 3. Ponieważ są to maszyny zaprojektowane do wyburzeń, ich moc nie jest porównywalna z mocą standardowej koparki podsiębiernej. Maszyny wyburzeniowe mają moc co najmniej pięć razy większą.
 4. Pasek dysponuje personelem o wysokich kwalifikacjach i z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi tego rodzaju maszyn w fabrykach szkła. 
 5. ŁATWY DOSTĘP. Pasek zarządza całą logistyką i instalacją maszyn wyburzeniowych.
 6. Pełne gwarancje i wiarygodność.
 7. Maksymalna skuteczność.

MONTAŻ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Dysponujemy dużym zespołem specjalistów doświadczonych w montażu materiałów ogniotrwałych w fabrykach szkła.       

 1. Konserwacja pieców na gorąco
 2. Wiercenia w trzonie pieca
 3. Okładanie szybu płytami 
 4. Czyszczenie walcarki Morgana
 5. Czyszczenie sklepienia.
 6. Zamykanie spoin w sklepieniu, linii zasilającej i kanale
 7. Wymiana dysz
 8. Nadzór
 9. Naprawy i mininaprawy.
 10. Montaż betonu we wszystkich urządzeniach fabryki (wibroodlewany, samorozlewny, torkret, shotcrete)
 11. Dysponujemy wszystkimi maszynami koniecznymi do wykonania robót, włącznie z pompami do tłoczenia betonu, torkretnicami i maszynami do shotcrete. 

                    

MONTAŻ MECHANICZNY

 1. Dostawa i spawanie kotwi.
 2. Różne naprawy miejsc uszkodzonych, do wyłożenia w późniejszym terminie.
 3. Produkcja form metalowych.