pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Usługi

Refractarios

Usługi

Usługi

Naszym zadaniem jest sprawić, aby Państwa instalacje były zawsze gotowe do produkcji.

Pełna konserwacja materiałów ogniotrwałych może obejmować nawet zarządzanie różnymi odpowiednimi materiałami oraz ich zakup, kontrolę i rozbiórkę materiałów zużytych, a takżerekonstrukcję warstw roboczych i zabezpieczających i wreszcie kontrolę nagrzewania i oddanie do eksploatacji wszystkich elementów.

Pasek oferuje tę usługę w oparciu o głęboką znajomość materiałów ogniotrwałych i naszą stałą obecność w obiektach naszych klientów przez 40 lat działalności. 

To, co dostarcza firma Pasek:

1. Inżynieria i doradztwo
 • Analiza materiałów i projekty konstrukcyjne.
 • Badanie trwałości produktu ogniotrwałego.
 • Monitorowanie instalacji.
 • Benchmarking
 • Kontrola procesów użytkowania materiału ogniotrwałego.
 • Usługa termografii i suszenia urządzeń.
 • Badania termiczne za pomocą zaawansowanego oprogramowania (ANSYS – Simutherm)
2. Redukcja kosztów materiału ogniotrwałego poprzez nieustanne usprawnienia techniczne
3. Umowy o konserwację materiałów ogniotrwałych
 • Pełna konserwacja
 • Zarządzanie różnymi stosowanymi materiałami
 • Kontrola i rozbiórka zużytego materiału
 • Konstrukcja i oddanie do eksploatacji
 • Ciągłe usprawnianie procesów związanych z materiałami ogniotrwałymi
4. Kompleksowe rozwiązania ogniotrwałe
 • Własna produkcja:
  • Betony wibroodlewane, tiksotropowe, torkret konwencjonalny, shotcrete, betony bezcementowe szybkoschnące, itp.
  • Produkcja elementów specjalnych (pokrywy, palniki, ramy, itp.).
 • Nasze usługi:
  • Rozbiórka za pomocą urządzeń zdalnie sterowanych, instalacja wszelkiego rodzaju produktów ogniotrwałych i systemów.
  • Konserwacja mechaniczna urządzeń (kotły, konwertory, kadzie, kadzie pośrednie, stożki żużlowe, walcarki, paleniska łoża fluidalnego, etc…)
5. Dyspozycyjność: Państwa instalacja jest zawsze gotowa do produkcji