pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Misja i wartości

Refraktory

O firmie

Misja i wartości

Bezpieczeństwo: PRZYWÓDZTWO

  • Projekt PASEK PRACUJE BEZPIECZNIE/PASEK SAFETY @ WORK
  • Ciągłe doskonalenie warunków pracy
  • Wdrożenie 5S

Jakość i obsługa: DOSKONAŁOŚĆ i RZETELNOŚĆ

  • Znaczek „GARANT” na wszystkich produktach i usługach
  • Klient na całe życie
  • Każdy klient to szansa
  • Działalność gospodarcza: INICJATYWA

Ciągłe doskonalenie: SZKOLENIA

  • Programy szkoleń
  • Wdrożenie LEAN

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna: CORPORATE COMPLIANCE

  • W Pasek España S.A.U. jesteśmy świadomi znaczenia zasad etycznych, wartości osób i wierzymy w odpowiedzialność za zachowania etyczne będące gwarancją zaufania w stosunku do naszych grup interesu (stakeholders). W związku z tym uczyniliśmy krok naprzód w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości i stworzyliśmy system „Corporate Compliance„, który, poprzez swój kodeks postępowania stanowi nasze podstawowe zobowiązanie do przestrzegania, w trakcie prowadzonej działalności, obowiązujących przepisów prawa oraz norm, które odzwierciedlają naszą istotę, co jest szczególnie ważne w kluczowym momencie ekspansji międzynarodowej, ponieważ dbanie o wartości Pasek España staje się bardziej skomplikowane w miarę zróżnicowania naszego centrum wdrażania.